עברית English

מס ערך מוסף


מס ערך מוסף

דיווח מקוון -
מתחילת 2011 יחויבו חברות ועצמאים החייבים בהנהלת חשבונות כפולה על פי הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה וללא בדיקת מחזורי הכנסה בדיווח מקוון.