עברית English

מס ערך מוסף


מס ערך מוסף

דיווח מקוון -
מתחילת 2011 יחויבו חברות ועצמאים החייבים בהנהלת חשבונות כפולה על פי הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה וללא בדיקת מחזורי הכנסה בדיווח מקוון.

משנת 2012 יורחב מעגל המדווחים וכל עצמאי שמחזור הכנסותיו השנתי מעל 100 אלף ₪ יחויב בדיווח מקוון למס ערך מוסף.

 
כותרת הידיעה

תקציר הידיעה
[לידיעה המלאה]