עברית English

ביטוח לאומי


ביטוח לאומי

הוראת השעה שבה הוגדלה תקרת ההכנסה החייבת בביטוח לאומי מ-38,000 ₪ 76,000 ₪ לחודש הוארכה עד ל-31 בדצמבר 2012. המשמעות היא הגדלת נטל המס על בעלי הכנסות גבוהות.

 
כותרת הידיעה

תקציר הידיעה
[לידיעה המלאה]